Blogs

Gofal Canhwyllau
Er mwyn sicrhau eich bod yn cael y gorau o'ch cannwyll mae yna ychydig o gamau y dylech eu dilyn. Bydd y camau yma’n sicrhau ei fod yn para'n hirach ac yn arogli'n well!
Continue reading
Candle Care and Tips!
To make sure that you get the most out of your candle there are a few key steps that you should follow. This will make sure it lasts longer and smells better!
Continue reading