Reuse your candle glass! | Ailddefnyddiwch eich cannwyll!

Reuse your candle glass! | Ailddefnyddiwch eich cannwyll!
Milltir Sgwar Sustainable Candles - Reuse the Glass
Ydych chi erioed wedi cael un o'n canhwyllau a ddim yn siŵr beth i wneud ar gwydr ar ôl gorffen? Ni’n gwmni cynaliadwy sy'n annog creadigrwydd felly nid ydym eisiau i unrhyw un i'w daflu ar ôl i'r gannwyll orffen! Mae Llinos wedi ail-ddefnyddio un o'n rhai ni trwy blannu planhigion tŷ ynddo a defnyddio un arall ar gyfer ei brwsys colur! Beth fyddwch chi'n ei wneud â'ch un chi?
.
.
Ever had one of our candles and wondered what to do with the glass afterwards? We’re all about sustainability and creativity so we do not want anyone to throw the candles out after they’ve finally finished! Llinos has repurposed one of ours by planting some house plants in it and using another for her makeup brushes! What will you do with yours?
Canhwyllau Milltir Sgwar - Canhwyllai cynaliadwy

Leave a comment