Blogs

Pwyslais Eleni | This Years Priority
Pwyslais eleni Adeiladu sylfaen gref i'n busnes yw pwyslais eleni.Roedd llynedd yn gyflwyniad gwallgof i redeg ein busnes ein hunain, fodd bynnag, ni nawr yn edrych i gynnal ac adeiladu’r busnes ar gyfer y dyfodol.Rydym wedi cymryd cam yn ôl...
Continue reading
Ein Nod | Our Goal
Ble rydyn ni am i'r cwmni fynd? Byddem wrth ein bodd pe bai Milltir Sgwâr yn dod yn gwmni canhwyllau gorau Cymru. Pam ddim cael breuddwyd mawr?! Nid yw hyn mynd i ddigwydd dros nos, ac rydyn ni'n ymwybodol ein...
Continue reading
Update Mis Medi! | September Update
Helo! Bach o update ar beth ‘yn ni wedi bod yn gweithio arno dros yr wythnosau a misoedd diwethaf… a beth i ddisgwyl wrthym yn y dyfodol agos! Ni’n edrych i updatio’n gwefan ni! Mae’r un sydd gyda’n ni’n iawn,...
Continue reading