Blogs

Ein Nod | Our Goal
Ble rydyn ni am i'r cwmni fynd? Byddem wrth ein bodd pe bai Milltir Sgwâr yn dod yn gwmni canhwyllau gorau Cymru. Pam ddim cael breuddwyd mawr?! Nid yw hyn mynd i ddigwydd dros nos, ac rydyn ni'n ymwybodol ein...
Continue reading
Update Mis Medi! | September Update
Helo! Bach o update ar beth ‘yn ni wedi bod yn gweithio arno dros yr wythnosau a misoedd diwethaf… a beth i ddisgwyl wrthym yn y dyfodol agos! Ni’n edrych i updatio’n gwefan ni! Mae’r un sydd gyda’n ni’n iawn,...
Continue reading
Gofal Canhwyllau
Er mwyn sicrhau eich bod yn cael y gorau o'ch cannwyll mae yna ychydig o gamau y dylech eu dilyn. Bydd y camau yma’n sicrhau ei fod yn para'n hirach ac yn arogli'n well!
Continue reading