Ein Nod | Our Goal

Ein Nod | Our Goal

Welsh Scented Candles, Canhwyllau Cymareg

Ble rydyn ni am i'r cwmni fynd?

Byddem wrth ein bodd pe bai Milltir Sgwâr yn dod yn gwmni canhwyllau gorau Cymru.

Pam ddim cael breuddwyd mawr?!

Nid yw hyn mynd i ddigwydd dros nos, ac rydyn ni'n ymwybodol ein bod yn bell iawn o'r nod uchelgeisiol yma.

Efallai na fyddwn ni byth yn cyrraedd ... ond rydyn ni'n mynd i fwynhau'r reid!

........................

Where do we want the company to go?

We would love for Milltir Sgwâr to be the ‘go to’ Welsh Candle company.

Why not… Dream big!

This is not something that’s going to happen overnight, and we know we are a long way off, but we’re busy placing the steppingstones to reach this destination.

We may never get there… but we’re going to enjoy the ride!

 

 


1 comment


  • Hannah Corfield

    Gefais I cannwyll Ynys Llandwyn fel anrheg nadolig a dwi’n byw yn Niwbwrch. Oglau anhygoel ar wax i gyd yn toddi lawr reit i gwaelod y jar yn lle jyst y canol. Ffab!!! Cwestiwn…pryd fydd y wax melts nol mewn stoc?


Leave a comment