Pwyslais Eleni | This Years Priority

Pwyslais Eleni | This Years Priority

Pwyslais eleni


Adeiladu sylfaen gref i'n busnes yw pwyslais eleni.

Roedd llynedd yn gyflwyniad gwallgof i redeg ein busnes ein hunain, fodd bynnag, ni nawr yn edrych i gynnal ac adeiladu’r busnes ar gyfer y dyfodol.

Rydym wedi cymryd cam yn ôl ac wedi bod yn gweithio ar agweddau gwahanol o’n cwmni sy'n cynnwys y cynnyrch ei hun; ein pecynnu; a'n gwefan. Gobeithio bydd y newidiadau’n sicrhau'r gwasanaeth gorau posibl i’n cwsmeriaid.

Rydym hefyd wedi bod yn gweithio ar y pethau nad yw pobl yn eu gweld - ein prosesau a'n seilwaith i sicrhau ein bod yn gallu delio â mwy o archebion heb aros lan nes 2 y bore!

Gwyliwch y gofod hwn

...............................

This Years Priority

Our focus for this year has been on building a strong foundation for our business.

Last year was a crazy introduction to running our own business, however ‘winging it’ is not the way to sustain or build a long-term business.

We have taken a step back and have been working on the fundamentals of our company which includes the product itself; our packaging; and our website to make sure that our customers get the best service possible.

We have also been working on the stuff that people don’t see – our processes and infrastructure to make sure that we can deal with greater volumes of orders without staying up till 2AM.

These ‘small wins’ will improve our core products as well as give us the platform to innovate and ‘test’ different ideas in the near future.

Watch this space…

 


1 comment


  • Carys Williams

    Helo! Fe brynais i bwndel 3 cannwyll dros y we jyst nawr. Dwi ddim yn siwr os yw hyn yn bwysig gan i mi dalu dryw Paypal ond dwi newydd sylweddoli bod y ‘Billing Address’ ar yr archeb yn dod lan fel eich cyfeiriad chi yn Penhevad St., yn lle f’un i. Os ydych angen fy nghyfeiriad, dyma fe : 25 Turner Road, Treganna, Caerdydd, CF5 1HS. Dwi’n hapus i gasglu’r canhwyllau unrhywbryd ond fedra’i hefyd gael un o’ch bocsys cadarn ar gyfer postio o.g.y.dd.? Wedi dechrau llosgi un o’r canhwyllau brynon ni yn y farchnad bore ‘ma a mae’n fendigedig – diolch! Carys


Leave a comment