Sul y Mamau... NSPCC a Marathon Caerdydd!

Sul y Mamau... NSPCC a Marathon Caerdydd!

15% i NSPCC

Bydd Llŷr yn rhedeg Hanner Marathon Caerdydd ar y 27ain o Fawrth er budd yr NSPCC!

I gefnogi Llŷr a'r Elusen, byddwn yn rhoi 15% o'n holl werthiannau rhwng heddiw a'r 27ain o Fawrth (Sul y Mamau) i'r elusen!

Yn ogystal, mae cyflogwr Llŷr, Cartrefi Dinas Casnewydd, wedi addo rhoi arian cyfatebol i'r hyn a godir felly mae pob archeb / rhodd yn bwysig!

Felly beth am fwynhau anrheg Sul y mamau, cefnogi Llŷr a chefnogi elusen wych!

Os byddai'n well gennych anwybyddu'r canhwyllau ond eisiau cyfrannu… ewch i'm tudalen rhoi… Llyr Morris isfundraising for NSPCC (justgiving.com)

 


Leave a comment