Ynys Llanddwyn | Llanddwyn Island

Ynys Llanddwyn | Llanddwyn Island

Regular price £4.00
/
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Eirin, Patchouli a Rhosyn | Damson Plum, Rose & Patchouli

Lansiwyd cannwyll Ynys Llanddwyn am gyfnod cyfunedig i ddathlu nawddsaint cariadon Cymru – Santes Dwynwen! Mae’r canhwyllau ond ar gael tra bo stociau'n para felly peidiwch oedi gormod! Mae diwrnod Santes Dwynwen ar y 25ain o Ionawr felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael un o'r rhain mewn pryd i'ch cariad, gwraig neu feistres (dim ond jocian)! I ddarganfod hanes Santes Dwynwen trwy ein blog  sy’n rhannu manylion nawddsant cariadon Cymru.

Mae'r arogl soffistigedig yn berffaith ar gyfer gosod naws eich noson ramantus Santes Dwynwen. Mae ganddo nodiadau ffrwythlon o eirin, casét ac aeron tywyll cyfoethog wedi'u mwynhau mewn sbeisys pwyllog o sinamon a meillion.

 

This is our limited-edition candle which is only available while stocks last! Santes Dwynwen is on the 25th of January so be sure to get your girlfriend, wife or mistress (only joking) one of these in time! To find out the history of Santes Dwynwen via our blog post which provides the details of Wales’ very own patron saint of lovers.

The sophisticated scent is perfect for setting the mood for your romantic Santes Dwynwen night in, with fruity notes of plum, cassis and rich dark berries indulged in decadent spices of cinnamon and clover.