Ynys Môn | Anglesey

Ynys Môn | Anglesey

Regular price £4.00
/
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Oren, Cnau Coco ac Almon | Orange, Coconut & Almond

Mae gan Ynys Môn lawer i’w gynnig. Mae'n lle sy’n ysbrydoli, lle sy’n apelio at yr holl synhwyrau - lle i weld, clywed, blasu, arogli a theimlo. Mae’n lle i ddianc rhag prysurdeb bywyd. Ond yn bennaf oll, mae Ynys Môn yn lle i fynd allan a gwneud pethau!

O’r funud yr ydych yn croesi un o’r pontydd fe welwch dirweddau trawiadol, morliniau arbennig a threfi a phentrefi hardd i ymweld â nhw. Mae milltiroedd o lwybrau cerdded a beicio ar hyd yr arfordir, yn ogystal â rhai o’r gweithgareddau dŵr gorau.

Mae cymaint i’w ddarganfod, o ddiwylliant a threftadaeth gyfoethog yr ynys, gerddi godidog i’r tirweddau anarferol sy’n gartref i blanhigion a bywyd gwyllt arbennig.

Mae'r gannwyll hon yn seiliedig ar gyfuniad clasurol o bergamot ffres, oren ac ambr gyda nodiadau cynhesu cnau coco, fanila ac almon.

……………………..

Anglesey is many things. It is a place that inspires, a place that appeals to all the senses – a place to see, hear, taste, smell and feel. It is a place to get away from it all. But most of all, Anglesey is a place to get out and do!

From the minute you cross ‘Pont Menai’ you’ll see stunning landscapes, unspoilt coastlines and picturesque towns and villages that are just waiting to be explored. Miles of scenic walks on the on the Isle of Anglesey Coastal Path and cycle paths await you, as do some of the best water based activities.

There is so much to be discovered, from the islands rich culture and heritage and wonderful gardens to the unusual ‘moonscape’ landscapes at Mynydd Parys Mountain.

This candle is based on a classic combination of fresh bergamot, bright orange and rich amber with warming notes of exotic coconut, vanilla and almond.