Y Fenni | Abergavenny
Y Fenni | Abergavenny
Y Fenni | Abergavenny
Y Fenni | Abergavenny

Y Fenni | Abergavenny

Regular price £17.00
/
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Lafant, Camri a Fanila | Lavender, Chamomile and Vanilla

This candle is Llinos’s favourite! The sensual and soothing blend of fresh French lavender and vanilla bean make it almost impossible not to feel relaxed when it is lit. Its perfect if you’re looking to relax before bed, or chill out after a long day in work.

Y gannwyll hon yw hoff Llinos! Mae'r cyfuniad synhwyraidd a lleddfol o lafant Ffrengig ffres a ffa fanila yn ei gwneud hi'n amhosibl i beidio â theimlo'n hamddenol pan fydd wedi'i oleuo. Mae'n berffaith os ydych chi'n edrych i ymlacio cyn mynd i'r gwely, neu ymlacio ar ôl diwrnod hir yn y gwaith.

top notes: coconut, peach

heart notes: lavender, lilac, chamomile

base notes: cedarwood, vanilla

 

You may also like