Eryri | Snowdonia

Eryri | Snowdonia

Regular price £4.00
/
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Eirin Duon a Riwbob | Black Plumb and Rhubarb

Mae Dinbych-y-pysgod yn dref arfordirol hardd gyda thraethau gogoneddus, awyrgylch cynnes a phensaernïaeth Fictoraidd goeth. Yn ystod misoedd yr haf, does dim byd gwell nag eistedd ar dywod euraidd Traeth yr Harbwr gyda'r adeiladau pastel fel eich cefndir a'r môr o'ch blaen. Dyma derfynfa ar gyfer taith feicio flynyddol Carten sy'n daith 100 milltir rhwng Caerdydd a Dinbych-y-pysgod, a gwblhaodd Llŷr yn 2018 ac sydd wedi perswadio Llinos i gofrestru ar gyfer y flwyddyn nesaf!!

Mae'r arogl Basil a Mandarin yn gymysgedd ddeniadol, ddyfrllyd o galch Sicilian a bergamot zesty gyda chalon mandariniaid aeddfed, blodau gwyn dyfrol, basil pupur a hadau carawe. Mae'r nodiadau sylfaen yn cynnwys patchouli meddal, melfedaidd a vetivert gwyrdd miniog.

 

Tenby is a beautiful seaside town with glorious beaches, warm atmosphere and fine Victorian architecture. In the summer months, there's nothing better than sitting on the soft golden sand of Tenby Harbour Beach with the pastel-coloured buildings as your backdrop and the sea ahead. This picturesque spot is the perfect welsh getaway. It is also the terminal for the annual Carten cycle ride which is a 100 mile journey between Cardiff and Tenby, which Llyr completed in 2018 and has persuaded Llinos to sign up for next year!!

The Lime Basil and Mandarin scent is an enticing, mouth-watering medley of Sicilian lime and zesty bergamot with a juicy heart busting with ripe mandarins, aquatic white florals, peppery basil and caraway seeds. Base notes include soft, velvety patchouli and sharp green vetivert.

 

 

You may also like