Eryri | Snowdonia
Eryri | Snowdonia
Eryri | Snowdonia
Eryri | Snowdonia

Eryri | Snowdonia

Regular price £17.00
/
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Eirin Duon a Riwbob | Black Plumb and Rhubarb

Eryri yw un o ardaloedd tlysaf Cymru gyda nifer o atyniadau ar gael i'r ymwelydd – fel Zip World a ’Bounce Below’ ym Mlaenau Ffestiniog, trên stêm ar hyd y rheilffyrdd culion, neu rafftio dŵr gwyn os byddwch yn teimlo'n fentrus.

Mae gennym atgofion melys o fynd kayaking ar hyd Llyn Tegid, ac yn edrych blaen i fynd I Zip World yn y dyfodol agos (mae gennym docynnau ond aros i’r cyfyngiadau llacio)!

Mae’r arogl bywiog, ffres eirin du a riwbob wedi'i gynnal gydag anterliwtiau o ellyg aeddfed ac eirin gwlanog (‘peaches’) melys. Arogl melys sydd yn gydfyd yn berffaith gydag ardal Eryri.

 

Snowdonia has some of the most breath-taking views and activities in Wales with many attractions available to visitors - such as Zip World and the Bounce Below in Blaenau Ffestiniog, a steam train along the narrow gauge railways, or white water rafting if you’re feeling adventurous.

We have fond memories of going kayaking along Llyn Tegid, and we are looking forward to going to Zip World in the near future (we have tickets but wait for the restrictions to ease!).

This vibrant, fruity accord of juicy black plum and fresh rhubarb supported with interludes of ripe pear and sweet peach perfectly matches the Snowdonia area.


You may also like