Côd Disgownt | Discount Codes

 
Canhwyllau | Candles
 
3AM45 – 3 Cannwyll am £45 a phostio am ddim  | 3 Candles for £45 and Free Shipping
6AM90 – 6 Cannwyll am £90 a phostio am ddim | 6 Candles for £90 and Free Shipping
   
  Wax Melts | 'Melts'
   
  4AM15 - 4 'Melt' am £15 a phostio am ddim | Four Wax Melts and Free Shipping
  8AM30 - 8 'Melt' a phostio am ddim | Eight Wax Mets and Free Shipping
    
    
   ** Nodwch mai dim ond un cod disgownt y gallwch ei gymhwyso ar y tro, felly os ydych yn bwriadu prynu 'mets' a chanhwyllau ar yr un pryd, rydym yn argymell eich bod yn gwneud hynny trwy ddau archeb ar wahân i wneud y gorau o'r cynigion sydd ar gael **
   .
   **Note you can only apply one discount code at a time, so if you are looking to purchase melts and candles at the same time we recommend you do so via two separate orders to make the most of the offers available**